Socialpædagogisk støtte og vejledning

På CUS yder vi socialpædagogisk støtte til borgere over 18 år med mange forskellige typer af udfordringer. Vores målgruppe er bred og omfatter både psykiatri- og handicap- og udsatteområdet.

Den socialpædagogiske støtte og vejledning foregår enten i gruppe eller individuelt alt efter borgerens behov.

Som udgangspunkt er indgangen til socialpædagogisk støtte og vejledning via Tjekpunktet.

I enkelte tilfælde visiterer sagsbehandlere fra Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter eller Socialfaglig Enhed direkte til socialpædagogisk støtte og vejledning uden om Tjekpunktet. Det gælder eksempelvis borgere, der flytter fra botilbud eller borgere, der overgår fra en anden omfattende indsats.

 

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

A​dresse
Trollesbro
Slangerupgade 60
3400 Hillerød
Telefon 7232 6700

Kontakt